Brightlighters is het innovatielabel van facilitair adviesbureau VFM en ontstaan vanuit het besef dat de werkomgeving een steeds belangrijkere rol speelt in het succes van organisaties. Smart buildings, samenwerking met HR en IT, healthy office en Employee Experience zijn thema’s die de toekomst van de werkomgeving bepalen. Een kans voor facility management om als strategisch partner te ondernemen binnen de organisatie! Dit vraagt een andere, innovatieve werkwijze. Wij helpen facilitaire organisaties die innovatie werkwijze eigen te maken. Zo kan er gebouwd worden aan de Workplace & Employee Experience door gefaseerd en snel van idee, naar experiment en succesvolle implementatie te gaan.

Projecten

How we work 

Door slim gebruik te maken van het gebouw en de virtuele omgeving verbinden wij alle expertise en energie onder jouw dak met als doel business groei en co-creatie. 

Innovatie in je mailbox

Bedankt voor uw aanmelding!