5 manieren om werkgeluk te verhogen

De Workplace Experience wordt gevormd door meerdere factoren. De cultuur van een organisatie is met 40% de factor met de grootste invloed (Morgan, 2017). Kunnen medewerkers met eigen ideeën aan de slag? Mogen zij ook buiten hun functieprofiel een rol vervullen in een project, omdat zij dit zo interessant of leuk vinden? Dikke kans dat als de antwoorden hierop ja zijn, je ook te maken hebt met gelukkige medewerkers.

Werkgeluk op de agenda

Onze economie is de afgelopen decennia veranderd van een product economie naar een diensteneconomie. Ons werk is minder routinematig en creatiever geworden. Waar routinematig werk aansturing vraagt, bijvoorbeeld in de vorm van belonen en straffen, vraagt het huidige, niet-routinematige werk om intrinsieke motivatie en een zelfstandige werkhouding. Werkgeluk heeft om die reden de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen.  

5 manieren om werkgeluk te verhogen

Framery, een organisatie die zich richt op innovaties die werkgeluk verhogen, stelde op basis van hun ervaring 5 manieren op om werkgeluk te verhogen: 

Een koffiepauze mag niet, die moet!

Om silos te voorkomen of te doorbreken, is een koffiebar met een goede vibe en goede koffie een krachtig middel. Verplichten om een koffie pauze te nemen gaat wellicht wat ver, maar het belang is niet te onderschatten. Motiveer en stimuleer het contact in je organisatie, door een centrale koffiebar met vermaak en plezier te organiseren. 

Wees een meritocratie!

Respect en waardering voor diegenen die het verdienen, omdat ze ondernemerschap tonen, goede en belangrijke teamplayers zijn en zich manifesteren in het bedrijf. Het woord ‘merits’ (Nederlands: verdiensten) zit hierin en zodra je als organisatie dit als principe hanteert, stimuleer je een cultuur van presteren en geeft het mensen het gevoel in staat te zijn zaken te veranderen ten goede van de organisatie of de resultaten. Dit heeft een sterk effect op het geluk van de mens die er werkt. 

Een 1 op 1 gesprek wanneer je wilt

Een jaar bestaat uit 365 dagen en op elk van deze dagen kan er aanleiding zijn om een (coachend) gesprek met het ondersteunend management of de leiding te voeren. Een steeds groter wordende groep mensen waardeert feedback steeds hoger t.o.v. bijvoorbeeld salaris. In de oude vormen had een medewerker om de zes of twaalf maanden een gesprek. Hedendaagse organisaties die mensen centraal stellen doen dit anders en zorgen voor continue feedback over en weer, wanneer daar aanleiding of wens toe bestaat. 

Stilte creëert efficiency

Tegenwoordig zijn er steeds meer academische onderzoeken gericht op de effecten van open space kantooromgevingen. Een deel daarvan komt tot de wetenschappelijke conclusie dat de open werkomgevingen voor veel afleiding, rumoer en een daling van motivatie en productiviteit zorgen. Is het niet meer te houden op kantoor qua herrie? Installeer een alarmknop die automatisch een e-mail stuurt naar alle team members of het een beetje zachter mag. En dan kijken hoe lang de knop heel blijft :-)

Absoluut geen bureaucratie!

De meest essentiële tip is er één om iets niet te doen, om zo werkgeluk te verhogen: bureaucratie in de vorm van regels, (onduidelijke) managementlagen, procedures en protocollen. Niets heeft een groter negatief effect op het werkgeluk. Als er al regels nodig zijn, houdt ze dan simpel, kort, op iedereen van toepassing en dus zo min mogelijk. Mooier is het als je met elkaar dezelfde normen, waarden en omgangsvormen af kan spreken. Als die gelijk liggen, kan je elkaar ook aanspreken op handelingen of gedrag die niet overeenkomen met de gemene deler in de organisatie. Dit laat ook ruimte aan persoonlijke invulling en dus eigenheid, zonder te veel af te wijken van anderen binnen je team. 

Go for it en zet geluk hoog op de agenda voor succes van organisatie en mens!

Benieuwd wat investeren in Workplace & Employee Experience oplevert? in dit artikel lees je 3 bewezen effecten! 

 

 

Meer weten?

Alex de Groot

Alex de Groot
Bel of app mij 06 13146415
of mail naar alex@brightlighters.nl

Innovatie in je mailbox

Bedankt voor uw aanmelding!