De rol van FM in de war for talent

Een kwart van de Millennials werkzaam in de zakelijke dienstverlening is niet tevreden over de inrichting van de werkomgeving. Dit blijkt uit het afstudeeronderzoek van Anne Stoker, student facility management aan de Hogeschool Utrecht. Zij onderzocht welke rol facility management heeft in de war for talent. Uit het onderzoek blijkt dat facility management een belangrijke rol speelt in het behouden van generatie Y. Generatie Y, ook wel Millenials genaamd, die tevreden zijn over de werkomgeving blijven langer bij de organisatie en voelen zich er tevens sterker mee verbonden. 

Fanny van brightlighters begeleidde Anne Stoker bij haar afstudeeronderzoek. 

Generatie Y | de Millenial 

De Millennials (generatie Y) zijn een demografische generatie. Hoewel er geen eenduidige definitie van Millennials is, wordt deze meestal gehanteerd als geboren tussen 1980 en 2000, zo ook in het onderzoek van Anne. 

Generatie Y en de War for talent 

Door de grote hoeveelheid vacatures op de internationale arbeidsmarkt moeten organisaties niet alleen hard werken om talent binnen te halen, maar ook om ze te behouden. Het onderzoek van Anne richt zich op dat laatste. 136 Millennials, werkzaam in de zakelijke dienstverlening, namen deel aan het onderzoek. 

Generatie Y en de werkomgeving 

In dit artikel delen Anne en Fanny de vijf belangrijkste inzichten uit het onderzoek. 

1. Gebrek aan duurzaamheid en vitaliteit

De werkomgeving voldoet niet aan de behoefte van millennials. Met name het onderdeel ‘duurzaamheid’ wordt door millennials gemist in de werkomgeving. Er is een sterke behoefte aan het stimuleren van gezond gedrag (94,3%). Een interessante behoefte aangezien tevens blijkt dat gezonde medewerkers zich sterker verbonden voelen met de organisatie.Ook het scheiden van afval, hergebruik van producten en besparen van energie zijn belangrijke thema’s voor deze generatie maar worden nog niet voldoende gezien. 

2. Inspiratie & Activity based working

Wat millennials belangrijk vinden? Werken in een inspirerende omgeving met een prettige werksfeer. Dat blijkt uit de resultaten in relatie tot de behoeften van millennials en de werkomgeving. Maar liefst 89% van de millennials geeft tevens aan te willen werken in een omgeving die is ingericht op basis van activity-based working met voldoende plekken om geconcentreerd te werken. Slechts de helft van de respondenten is tevreden over de concentratie en inspiratie mogelijkheden. Hier ligt dus een kans voor facility management. 

3. Faciliteiten 

Naast activity based working zijn ook de faciliteiten en de aankleding van de werkomgeving belangrijk. Naarmate millennials meer tevreden zijn over de faciliteiten ervaren zij ook een betere werksfeer en beoordelen ze de omgeving als inspirerender. In relatie tot de faciliteiten ligt de grootste behoefte van millennials bij goede thee- en koffiefaciliteiten. 

4. Bereikbaarheid OV 

89,5% van de millennials vindt bereikbaarheid met openbaar vervoer belangrijk terwijl de behoefte aan een bedrijfsauto met 33% laag is. 

5. Identiteit van de werkomgeving

Een andere interessant inzicht uit het onderzoek is dat millennials zich sterker verbonden voelen met een organisatie als de identiteit van de organisatie duidelijk tot uiting komt in de werkomgeving. 

Tot slot 

Anne adviseert organisaties in de zakelijke dienstverlening om aandacht te besteden aan: gezondheid, vitaliteit, bereikbaarheid en de algehele inrichting van de werkomgeving en faciliteiten. Verbeteringen in de werkomgeving kunnen namelijk de concentratie, prestatie en het werkplezier bevorderen, wat de productiviteit van medewerkers ten goede komt.  Hiermee kan FM een belangrijke rol spelen in het binden en boeien van deze generatie. 

 

Meer weten?

Fanny Nagelmaeker

Fanny Nagelmaeker
Bel of app mij 06 12934265
of mail naar fanny@brightlighters.nl

Innovatie in je mailbox

Bedankt voor uw aanmelding!