Minimal Viable Product | Snel leren van fouten

Een groeiend fenomeen is het werken met een snel experiment of ‘Minimal Viable Product’. Niet (te) veel tijd vooraf steken in een ontwikkeling, dienst of product en het perfect lanceren, maar de minimale werkbare variant maken of organiseren en daarmee experimenteren. 

De bedoeling is dat je daarmee snel erachter komt of hetgeen je aan het ontwikkelen bent, daadwerkelijk aansluit bij de behoefte de klant. Want leren van een experiment is veel waardevoller dan uit een plan vol aannames. De gevolgen van deze benadering zijn divers. De kans dat je een fout maakt of een mislukking oploopt, is aanwezig. Maar deze kans is er ook na 12 maanden ontwikkeling. Dan is de mislukking alleen een stuk kostbaarder en echt zonde van de tijd. 

Minimal Viable Product

Het minimal viable product geeft je sneller het inzicht dat je nodig hebt om te kunnen bepalen of je een schaalbaar product of een schaalbare dienst in handen hebt. Er zijn veel organisatie die deze snelle, iteratieve en cyclische werkwijze hebben geadopteerd. Bij organisaties zoals de brandweer, defensie en bij de politie wordt al lange tijd gewerkt met After Action Review (AAR). Een gestructureerde wijze van reviewen en leren van situaties die feitelijk gebeurd zijn. Zelf kennen we het 'leren van je fouten' natuurlijk ook. Ik rij tegenwoordig niet meer te hard binnen de bebouwde kom, nadat ik een keer staande ben gehouden. Of de samenwerking met een aannemer liep anders dan gedacht. Een volgende keer zit je daar anders in, omdat je ervaren hebt wat het effect is van het verkeerd doen. Een krachtige manier om te leren, want je hebt er beleving bij.  

Bedrijfscultuur 

De bedrijfscultuur is op dit moment vaak niet erg gericht op het maken van fouten. Dit is jammer en staat vernieuwing, verbetering, plezier, teamwork en uiteindelijk meer succes in de weg. In de huidige tijd is met name de snelheid van verbeteren, vernieuwen en leren voorwaardelijk voor succes. 

“Fouten maken, en die niet verbeteren, dat is pas fouten hebben” - Confucius

Fouten maken is niet fouten maken en daarmee klaar. Het is fouten maken, dit bewust ondernemen, respect hebben voor het ondernemerschap, leren van het experiment en weten waar je vervolgens wel of niet mee verder kunt als organisatie. Er komt lef bij kijken. Maar belangrijker nog, het vergt een cultuur waarbij een project dus mag mislukken. Ben & Jerry's heeft dit op een mooie manier vormgegeven. Vertrouwen vanuit het management of de leiding is van het grootste belang. Mislukkingen bestaan namelijk niet, als we ons focussen op ontwikkeling, de toekomst en dus het leren uit de toets momenten. Elke actie ondernemen met de gedachte dat alles kan slagen, is een zwart wit bekeken, een vreemde gedachte. Wat je er ook mee kan bereiken is dat je het gewenste gedrag in de organisatie om succesvoller te zijn, in de juiste richting brengt. The healty office nudge gaat hier verder op in.

Meer weten?

Alex de Groot

Alex de Groot
Bel of app mij 06 13146415
of mail naar alex@brightlighters.nl

Innovatie in je mailbox

Bedankt voor uw aanmelding!