The healthy workplace nudge

Nudge?!

Een woord dat vanuit marketing zijn weg heeft gevonden naar werkgerelateerde thema’s. Nudging is een duwtje geven in de goede richting door het gewenste gedrag aantrekkelijk te maken, zonder mensen daarbij in hun vrijheden te beperken. Het doel is gedrag (licht) bijsturen, waarbij het gaat om onderbewust gemaakte keuzes. Dus het beïnvloeden van onderbewust gedrag. 

Vanuit de gedragspsychologie en de wetenschap dat de mens een sociaal wezen is, kan je met een nudge meer bereiken dan op het eerste oog haalbaar lijkt. Als je tien mensen een test laat afnemen en negen daarvan zijn acteurs die bewust het verkeerde antwoord aangeven, zal de enige echte testpersoon hoogstwaarschijnlijk meegaan in het foute antwoord. Hij/zij wil erbij horen, sociaal zijn en niet buiten de groep vallen. Dit wordt getest op basis van de Asch line test. 

Het belang van health nudging

De toenemende chronisch zieke mensen in Nederland en de wereld is een van de redenen om heel bewust met de workplace om te gaan. In Nederland zijn er veel welvaart ziektes waar nu totaal 9 miljoen mensen aan leiden. In de Verenigde Staten spenderen organisaties gemiddeld 18.000 dollar per jaar per medewerker aan ziektekosten. Een stijging van 61% in de afgelopen tien jaar. Bovendien is de verwachting dat dit gaat verdubbelen naar 2030 toe. Een onhoudbare- en niet duurzame koers, volgens Rex Miller, auteur van het boek ‘The Healthy Workplace Nudge’.

Disengagement

Naast deze effecten ziet Rex Miller ook een negatieve invloed van zieke medewerkers op engagement. Hij noemt het effect ‘disengagement’. De letterlijke vertaling is ontkoppeling. Waar we dus vaak spreken over engagement/koppeling, kan een zieke medewerker voor ontkoppeling van hem/haar zelf en collega’s in de organisatie zorgen.

Wat kunnen we doen?

Rex Miller heeft op basis van onderzoek bij meer dan 100 grote organisaties vijf conclusies opgetekend om de kosten van zieke medewerkers onder controle te krijgen: 

  • Welzijn leidt tot gezondheid en hogere prestaties
  • 95% van de traditionele welness programma’s slagen er niet in de kosten van ziekteverzuim naar beneden te brengen of welzijn te verhogen
  • Gedragseconomie & wetenschap is een nieuw krachtig hulpmiddel geworden om gezond gedrag te nudgen
  • Healthy buildings zijn het meest kosteneffectief en hebben de sterkste ROI op gezondheidsverbetering en welzijn
  • Leiders die een gezonde cultuur ontwikkelen bereiken duurzaam presterende organisaties en welzijn onder medewerkers

Het is belangrijk om de focus op de juiste zaken aan te brengen. Welzijn programma’s voegen wel degelijk iets toe. Dit effect wordt groter wanneer het in een strategisch afwegingskader gebeurt, vanuit gedragswetenschap.

We worden allemaal genudged!

Misschien heb je het niet door, maar elke dag weer worden ook wij genudged en worden wij dus deels gestuurd in ons gedrag. Bedrijven, marketeers, instellingen, ze maken allemaal gebruik van een aantal oer-instellingen in ons brein. De belastingdienst: Het merendeel van de mensen dient tijdig haar aangifte in. Met andere woorden, wil je erbij horen, dan doe jij dat toch ook? Een wederkerige nudge die Robert Cialdini ook aanhaalt in zijn boek ‘de 7 beïnvloedingstechnieken van Cialdini’ is een soort voor wat hoort wat idee. Het pepermuntje dat op het schaaltje meekomt met de rekening in een restaurant zorgt gemiddeld voor een 14% hogere fooi. Coolblue is hier ook bedreven in met haar ijzersterke merkvizier en beleving. 

Tips voor een healthy workplace

Tot zover interessant, maar hoe creëer ik nu een healthy workplace? Belangrijk is dat maatregelen of acties voldoen aan een aantal criteria. Een gebruikt model daarbij is dat van Fogg, het Behavourial Model. Gedrag van mensen kan veranderen als de gelegenheid of trigger er is, de vaardigheid bij de mensen en de motivatie om ander gedrag te tonen.

Tips om te nudgen: Gebruik positieve en vrolijke communicatie

  • Speel in op de (gewenste) sociale norm
  • Maak het gezamenlijke doel van de organisatie zichtbaar en voelbaar 
  • Haal feedback op en integreer in de sociale norm
  • Visualiseer acties en ontwikkelingen

Wel dient benadrukt te worden dat acties goed doordacht en vanuit een creatief proces tot stand moet komen, om het hoogste en meest echte resultaat te behalen voor jouw organisatie. Brightlighters kan hier in adviseren en helpen. Geïnteresseerd in hoe we dit doen? Neem contact op en we praten erover door. 

 

 

Meer weten?

Alex de Groot

Alex de Groot
Bel of app mij 06 13146415
of mail naar alex@brightlighters.nl

Innovatie in je mailbox

Bedankt voor uw aanmelding!